መንግስት እና የህዝብ አስተዳደር በነጋድራስ ገብረ ሕይወት ባይከዳኝ | Negadras Gebrehiwot Baykedagn1 reply
  1. walta mekonen
    walta mekonen says:

    እዚ መፅሓፍ ዝተሓፈ እዛ ሃገር ብሳይነሳውን ምብልሓትን ዓዲ ንወይምዕባይን ካብ ድኽነት ንዘይምውፃእን ኣብ ህልም ዝበለ ድቃስ ኣብ ዝነበረትሉ ፣ ግብረ ክፍኣት ንምፍፃም ግን ኣብ ሓያል ንቕሓትን ድቃስ ምስኣንን ኣብ ዝነበረትሉ እዋን እዩ ነይሩ። ሊቁ ገ/ሂወት ባይአዳኝ መንግስትን ህዝብን ከም ጥዑያት ሓሲቡ ቁምነገር ንዘይፈልጥን ዘይርድኦን ህዝብን መንግስትን ቁምነገር ዝፀሓፈሉ ዘበን ነይሩ፣ እንታይ ዋጋ ኣለዎ ፣ ኣየርእኻ ምበር እቲ ህዝቢ ካፍቲ ሽዑ ዝገደፍካዮ ገዲድዎ ይርከብ ፣ ብኸማኻ ዝበሉ ሊቃት ዝለምዐ ልምዓት ዘዕኑ ኮይኑልካ ኣሎ።

Trackbacks & Pingbacks

Comments are closed.